Suppleringsvalg akuttavdeling voksne

Lyst til å delta i rådet for Akuttnettverket? Det er behov for ny kandidat i undergruppen Akuttavdeling voksne.
Invitasjon om nominasjon er sendt til helseforetakene.

Divisjoner/klinikker for psykisk helsevern i alle helseforetak inviteres til å nominere ny kandidat til medlem av rådet i Akuttnettverket. Det skal velges ett nytt medlem i undergruppen Akuttavdeling voksne.

Valget skjer på Akuttnettverkets samling 23. og 24. oktober 2017 på Holmen fjordhotell, Asker. De nominerte må være tilstede på samlingen for å kunne bli valgt. 

Helseforetakets nominering sendes via e-post til sekretær av nettverket, Anne Hexeberg, anne.hexeberg()ahus.no senest tirsdag 3. oktober 2017.


Invitasjon til  nominering Akuttavdeling voksne - sendt 29. august. 


Les mer om nettverket og rådet.