Deltakere i KvIP

I 2019 har KvIP 13 deltakende enheter av totalt 17 BUP akutte enheter i Norge.

Enhetene har kommet inn i nettverket i følgende rekkefølge;

  • 2015: Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Østfold
  • 2016: Helse Fonna, Sykehuset Innlandet
  • 2017: Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset Nord Norge
  • 2018: Vestre Viken 
  • 2019: Nordlandssykehuset, Stavanger Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus

Kontaktopplysninger alle deltakere.

Vi har en samarbeidsavtale for å sikre lojalitet og forpliktelse, som inkluderer en  forenklet og signert databehandleravtale for å sikre personvernet i KvIP aktiviteten.