AKUTTNETTVERKSSAMLING

Pakkeforløp - hva vil det endre for akuttjenester?

Mandag 8. og tirsdag 9. april 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

HOVEDTEMA: Pakkeforløp - hva vil det endre for akutt tjenester?

Denne nettverkssamlingen vil handle om flere høyaktuelle tema. Den første dagen vil vi ha fokus på implementering av pakkeforløp. Her vil det komme innlegg fra Helsedirektoratet og erfaringer så langt med implementering i foretak. På dag to av samlingen får vi innlegg om selvmord og behandling av selvmordsfare. Vi får presentert resultater fra en fersk undersøkelse om forekomsten av selvmord under og like etter behandling. Det kommer også representant fra Helsetilsynet som forteller mer om deres arbeid.

Nettverkssamling april 2019

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Aktivitetskalender

Send oss din nyhet

Send oss din nyhet om arbeid innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne

SEND OSS DIN NYHET