AVLYST AKUTTNETTVERKSSAMLING

Når akutt blir kronisk

Mandag 20. og tirsdag 21. april 2020, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

HOVEDTEMA: Når akutt blir kronisk

Nokre menneske med psykiske helseutfordringar har symptom som løyser ut akutt helsehjelp fleire gonger i månaden, og på ulike tider i døgnet. Dette fører med seg at dei møter mange ulike personar innafor ulike helseprofesjonar. Dei kjenner ofte ikkje kvarandre, og har ikkje alltid kunnskap om kva andre helsearbeidarar kan bidra med. For mange menneske med psykiske helseutfordringar kan dette føre til inkonsistente helsetenester.

Vi er mange som har erfaring for at manglande samarbeid mellom ulike aktører bidreg til dårlegare tilbod for nokre innafor den aktuelle pasientgruppa. Akuttnettverket ynskjer å setje lys på spørsmålet, og håper at det vil løyse ut prosessar for betre samarbeid lokalt.

Godkjenning av arrangementet
– Kurset er godkjent som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening
– Kurset er godkjent fra Norsk Sykepleierforbund, NSF, med ref.nr. 4475519

Påmelding og mer informasjon 

For dere som har meldt dere på samlingen: Kompetansebroen melder dere av og faktura blir refundert.

Program for nettverkssamling april 2020

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Aktivitetskalender

Send oss din nyhet

Send oss din nyhet om arbeid innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne

SEND OSS DIN NYHET