AKUTTNETTVERKSSAMLING

Mindre tvang – økt frivillighet. Fungerer lovendringene etter hensikten?

Mandag 22. og tirsdag 23. oktober 2018, Holmen Fjordhotell
Programmet kommer snart!

Nettverkssamling oktober 2018

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Suppleringsvalg akuttavdeling voksne

Lyst til å delta i rådet for Akuttnettverket? Det er behov for ny kandidat i undergruppen Akuttavdeling voksne.
Invitasjon om nominasjon er sendt til...

Aktivitetskalender

Send oss din nyhet

Send oss din nyhet om arbeid innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne

SEND OSS DIN NYHET