AKUTTNETTVERKSSAMLING

Pakkeforløp - hva vil det endre for akuttjenester?

Mandag 8. og tirsdag 9. april 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Programmet kommer snart!

Nettverkssamling april 2019

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Suppleringsvalg akuttavdeling voksne

Lyst til å delta i rådet for Akuttnettverket? Det er behov for ny kandidat i undergruppen Akuttavdeling voksne.
Invitasjon om nominasjon er sendt til...

Aktivitetskalender

Send oss din nyhet

Send oss din nyhet om arbeid innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne

SEND OSS DIN NYHET