AKUTTNETTVERKSSAMLING

Å stå trygt i det akutte

Mandag 21. og tirsdag 22. oktober 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

HOVEDTEMA: Å stå trygt i det akutte

Denne nettverkssamlingen vil handle om å skape trygghet på alle nivå i den akuttpsykiatriske hverdagen. Vi omgis av en rekke ulike lovverk vi må forholde oss til. Arbeidshverdagen kan være uforutsigbar og krevende. Mange utsettes for trusler og vold. Det stilles økte krav til samarbeid og fleksibilitet i behandlingen. Kjennes det som et krav at akutt-hjelperen skal være supermann/kvinne?

Regional sikkerhetsavdeling på Ullevål presenterer MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) og vi får et innlegg fra en erfaren miljøterapeut om hvordan disse utfordringene oppleves i hverdagen. RVTS vil si noe om ansvaret for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø med ivaretakelse av hjelperen.

Tvangslovsutvalget vil den første dagen presentere arbeidet de har gjort med NOU 2019:14.

Dag 2 kommer arbeidstilsynet for å snakke om deres arbeid for forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen.  Pårørende- og brukerperspektivet vil også være en viktig del av samlingen.

Og det blir selvfølgelig tid til mingling, nettverksbygging på nytt og på tvers, diskusjoner i parallellsesjoner - samt høytidelig feiring av 10-års jubileum!

Godkjenninger

Norsk Psykologforening: Konferansen godkjennes som vedlikeholdsaktivitet for psykologer med 11 timer.

Norsk Sykepleierforbund:  Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Påmelding til nettverksamling - påmeldingen er stengt

Program for nettverkssamling oktober 2019

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Aktivitetskalender

Send oss din nyhet

Send oss din nyhet om arbeid innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne

SEND OSS DIN NYHET