Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene Mental helse, Landsforeningen for pårørende i psykiatrien og Voksne for barn er invitert til å delta i Akuttnettverket sammen med andre...

Akutteam for voksne

Akuttenhet/team for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles...

Akuttenhet/team barn og unge

Akuttenheter og akutteam for barn og ungdom har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles...

Akuttavdeling for voksne

Akuttavdeling for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse...