Undergrupper

Undergrupper med felles interesser kan møtes på samlingene og utenom samlingene og dra nytte av hverandres erfaringer og nettverkets ressurser.

Akuttenhet/team barn og unge

Akuttenheter og akutteam for barn og ungdom har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles...

Akutteam for voksne

Akuttenhet/team for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse...

Akuttavdeling for voksne

Akuttavdeling for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse...

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene Mental helse, Landsforeningen for pårørende i psykiatrien og Voksne for barn er invitert til å delta i Akuttnettverket sammen med andre...