Bokprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien

Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nordlandsforskning og Mental Helse Ungdom. Formålet med prosjektet er å lage en bok som skal formidle lett forståelig informasjon og kunnskap om tvang i barne- og ungdomspsykiatrien.

Hovedmålgruppen for boken er ungdommer som er innlagt på en barne- og ungdomspsykatrisk avdeling som er godkjent for tvang. Det er ønskelig at hver avdeling skal ha minst ett eksemplar av boken tilgjengelig for barn og unge som er innlagt. Boken vil også være relevant for pårørende til barn og unge som er innlagt, og ansatte ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger. I tillegg vil den være relevant som supplerende pensum til studenter som utdanner seg til å jobbe på slike avdelinger.

Kapitlene i boken skal bestå av kunnskap, informasjon og erfaringer formidlet av forskere, unge med erfaring fra psykiatriske avdelinger og ansatte som jobber i psykisk helsevern. KvIP vil ha ansvaret for et kapittel om erfaringer fra ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien og alle KvIP-engasjerte ansatte inviteres til å sende inn bidrag til kapittelet. Bidragene fra ansatte skal være erfaringsbaserte og har som formål å formidle hvordan ansatte opplever det å jobbe på en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling hvor tvang inngår som en del av hverdagen. Dette kan for eksempel være en kortere eller lengre tekst i fri sjanger hvor man som ansatt beskriver opplevelser av en situasjon hvor man var med på å bruke tvang. Det kan også være en personlig refleksjon eller et dikt over hvordan bruk av tvang påvirker ansattes ytelse av omsorg og tvang, eller andre bidrag som kan gi barn og unge et innblikk i ansattes tanker og opplevelser rundt bruk av tvang. Andre typer bidrag enn tekst, som for eksempel tegninger eller malerier, er også velkomne.

Du kan lese mer om bokprosjektet og sende inn ditt bidrag her