Aktuelt 2015

Pilotprosjekt

I regi av Akuttnettverket er det startet to pilotprosjekter for kvalitetsutvikling etter mønster fra QNIC i Storbritannia

Nye medlemmer i rådet

Det var valg av nye medlemmer til rådet på nettverkssamlingen i oktober 2015. Velkommen til de nye - og takk til de gamle! 

Nominering til Rådet

Alle helseforetak er nå invitert til å nominere nye kandidater til medlem av rådet i Akuttnettverket. Stiller du til valg? 

Høring om kvalitetsarbeid

Akuttnettverkets høring våren 2015 om kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket.

2015

Høringsprosessen, spørreundersøkelsen til tidligere deltakere og rapporten fra dette arbeidet er de viktigste hendelsene i 2015