Nye medlemmer i rådet

Det var valg av nye medlemmer til rådet på nettverkssamlingen i oktober 2015. Velkommen til de nye - og takk til de gamle! 

Les mer om rådets sammensetting