Animasjonsfilm om KvIP

Denne filmen gir en kort presentasjon av læringsnettverket KvIP, og forklarer hvordan brukerorganisasjoner og BUP akutte enheter jobber sammen for å heve kvaliteten på akutte tjenester for barn og unge.