stopp-vold

Vold, voldsrisikovurdering og traumatisk stress

Traumatisk stress er en viktig risikofaktor for å oppleve psykiske helsekriser, og kan noen ganger føre til at pasienter kommer i kontakt med akuttpsykiatri. Å møte aggresjons- og voldsproblematikk på en god måte er viktig for god behandling og trygghet blant ansatte.