bruker-og-parorende---animasjon

Bruker- og pårørendeerfaring

Bruker- og pårørendeerfaring er en ressurs for helsevesenet, og skal bli tatt på alvor. Pasienter og pårørendes perspektiver bør inkluderes for å styrke kvaliteten på tilbudet.