Skjerming

Prosjektet er et nasjonalt samarbeid om å utvikle kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming basert på operasjonalisering av skjermingstiltak i konkrete, detaljerte beskrivelser av skjerminger.

Systematiske beskrivelser av skjerminger ble samlet inn fra døgnposter og analysert høsten 2012 - våren 2013. Postene deltok høsten 2013 i en Delphi-prosess med to runder med vurdering av operasjonaliserte kriterier for kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming. En rapport om arbeidet ble lagt frem høsten 2014.

Prosjektgruppa har utarbeidet et måleverktøy for skjermingsgrunner og skjermingstiltak. Det er utformet som et skjema på en side. Døgnpostene i prosjektet ble inviteret til å være med på en utprøving av dette måleverktøyet.

Til deltakere nettverkssamlingen i oktober 2015: 
Etter flere faser, datainnsamling, delphi prosess og utprøving av måleverktøy har vi nå fått et verktøy med de mest brukte grunner og tiltak under skjerming. I parallellsesjonen for akuttavdeling voksne skal det diskuteres hvordan vi kan bruke måleverktøy om skjerming. Vår oppfordring, til dere som skal delta på parallellsesjonen for voksne, er at dere i forkant av nettverkssamlingen tar en refleksjon i personalgruppen om bruk av måleverktøyet, skjema. Noen aktuelle spørsmål kan være:

- Hvordan mener dere at skjema kan brukes hos dere?
- Hva må til for at det skal bli brukt aktivt i praksis?
- Hvordan kan skjema bidra til fagutvikling?
- Forskningsprosjekter hvor skjema kan brukes?

Så håper vi at dere vil dele tankene fra refleksjonen med oss andre når dere kommer til Holmen.


Skjema - som ble brukt i siste utprøvingsperiode.

Prosjektbeskrivelse.