Skjerming

Prosjektet er et nasjonalt samarbeid om å utvikle kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming basert på operasjonalisering av skjermingstiltak i konkrete, detaljerte beskrivelser av skjerminger.

Lenke til bruk på nettverkssamling 9. april 2019:

https://forms.gle/YFp4jcfusDU4C13q7

 

Prosjektet har pågått siden 2012. Systematiske beskrivelser av skjerminger ble samlet inn fra døgnposter og analysert høsten 2012 - våren 2013. Postene deltok høsten 2013 i en Delphi-prosess med to runder med vurdering av operasjonaliserte kriterier for kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming. En rapport om arbeidet ble lagt frem høsten 2014.

Prosjektgruppa har siden utarbeidet et måleverktøy for skjermingsgrunner og skjermingstiltak. Det er utformet som et skjema på en side. Døgnpostene i prosjektet ble inviteret til å være med på en utprøving av dette måleverktøyet.

På nettverkssamlingen høsten 2015 ble det diskutert hvordan vi kan bruke måleverktøy om skjerming. SIden da har skjemat vært til utprøving ved ulike avdelinger. På vårsamlingen i 2019 vil den endelige rapporten om bruk av skjemaet legges frem og videre bruk diskuteres på en parallellsesjon.

På Akuttnettverket sin samling i aptil 2019 ble den avsluttende rapporten fra prosjektet presentert av prosjektleder Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv og Espen Haugom.

Skjema - som ble brukt i siste utprøvingsperiode.

Prosjektbeskrivelse.