Styringsgruppen

Styringsgruppen er sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene, brukerorganisasjonene og Helsedirektoratet har observatør-status.

Styringsgruppen består av :

  • Anne Aasen, Helse Sør-Øst RHF (leder)
  • Carina Paulsen Mæland, Helse Vest RHF
  • Kari Bøckmann, Helse Nord RHF
  • Gaute Heming Nilsen, Helse Midt-Norge RHF
  • Gunn Helen Kristiansen, Mental Helse Norge
  • Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom
  • Øystein Kjos, Akershus universitetssykehus 
  • Karin Irene Gravbrøt, Helsedirektoratet (observatør) 
  • Johan Siqveland, Akuttnettverket (sekretær)

Oppdatert 21.08.2020