Ledelse og ansatte

Oversikt over ledelse og ansatte

Leder: Johan Siqveland

Johan jobber som forsker i FoU-avdeling for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.

Sekretariat: Bodil Skiaker

Bodil jobber som forskningskoordinator i FOU-avdeling for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.