Ledelse og ansatte

Leder: Johan Siqveland

Johan Siqveland er forsker i FoU-avdeling for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.

Sekretariat: FOU-avdeling psykisk helsevern Ahus ved Bodil Skiaker