Ledelse og ansatte

Oversikt over ledelse og ansatte

Leder:

Johan Siqveland, jobber som forsker i FoU-avdeling for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.

Sekretariat:

Bodil Skiaker, jobber som forskningskoordinator i FOU-avdeling for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.