Akuttenheter i nettverket

Akuttnettverket har på samlingene bred deltakelse av helseforetak, akuttenheter, avdelinger, akutteam og brukerorganisasjoner

På samlingene i april og oktober 2017, var følgende helseforetak representert:
 

Helseforetak

Akuttavd.
voksne

Akutteam
voksne

Akuttenhet/team
Barn og unge

Akershus universitetssykehus

x

x

x

Diakonhjemmet sykehus

x

x

 

Helgelandssykehuset

 

x

 

Helse Bergen

x

 

x

Helse Fonna

x

 

x

Helse Førde

x

x

 

Helse Møre og Romsdal

x

x

x

Helse Nord-Trøndelag

x

x

 

Helse Stavanger

x

x

x

Jæren DPS

x

x

 

Lovisenberg Diakonale sykehus

x

x

 

Nordlandssykehuset

 

x

 

Oslo universitetssykehus

x

x

x

St. Olavs Hospital

x

x

x

Sykehuset i Vestfold

x

x

 

Sykehuset Innlandet

x

x

x

Sykehuset Telemark 

x

x

 

Sykehuset Østfold

x

x

x

Sørlandet Sykehus 

x

x

 

Universitetssykehuset Nord-Norge

x

x

x

Vestre Viken

x

x

x

Antall helseforetak representert pr undergruppe

19

19

11

 

 

I tillegg deltok bl.a representanter fra brukerorganisasjoner, regionale helseforetak, Helsedirektoratet og høgskoler/universitet.

Se også liste over deltakere høsten 2016.


Kontaktinformasjon til alle helseforetak