Akuttenheter i nettverket

Akuttnettverket har på samlingene bred deltakelse av helseforetak, akuttenheter, avdelinger, akutteam og brukerorganisasjoner

På samlingen i oktober 2019, var følgende helseforetak representert:
 

Helseforetak

Akuttavd.
voksne

Akutteam
voksne

Akuttenhet/team
Barn og unge

Akershus universitetssykehus

x

x

x

Diakonhjemmet sykehus

x

x

 

Helgelandssykehuset

 

x

 

Helse Bergen

x

         x

x

Helse Fonna

x

 

x

Helse Førde

x

x

 

Helse Møre og Romsdal

x

x

x

Helse Nord-Trøndelag, Levanger

 

x

 

Helse Stavanger

 

x

x

Jæren DPS

x

 

 

Lovisenberg Diakonale sykehus

x

x

 

Nordlandssykehuset

 

x

 

Oslo universitetssykehus

x

x

 

St. Olavs hospital

x

x

x

Sykehuset i Vestfold

x

x

              x

Sykehuset Innlandet

x

x

x

Sykehuset Telemark 

x

x

 

Sykehuset Østfold

x

x

x

Sørlandet Sykehus 

x

x

              x

Universitetssykehuset Nord-Norge

x

x

x

Vestre Viken

x

x

x

Finnmarkssykehuset

x

 

 

Antall helseforetak representert pr undergruppe             18            19                12

 

I tillegg deltok bl.a representanter fra brukerorganisasjoner, regionale helseforetak, Helsedirektoratet og høgskoler/universitet.

 

Deltakerliste fra tidligere år:


Kontaktinformasjon til alle helseforetak