Prosjekter

Nedenfor finner du en oversikt over de prosjektene som gjennomføres i regi av Akuttnettverket. Vi ønsker også at lokale prosjekter kan presenteres her. Dette kan meldes inn via kontakt oss
Om du er interessert i å delta i et prosjekt, kan du ta kontakt med prosjektleder eller eventuelt nettverkets leder.
Høres noen av disse prosjektene spennende ut? For å melde din interesse trykk her

Skjerming

Prosjektet er et nasjonalt samarbeid om å utvikle kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming basert på operasjonalisering av skjermingstiltak i konkrete,...

Publisering fra MAP

Akuttnettverket har overtatt ansvaret for å koordinere publiseringen fra Multisenterstudie for akuttpsykiatri (MAP) etter at nettverksprosjektet som...