1tvang---lys-bakgrunn

Tvang

All behandling i psykiatrien forutsetter i utgangspunktet frivillighet. I visse tilfeller kan det likevel være nødvendig å bruke tvang for å hjelpe personen best mulig.