Om oss

Akuttnettverket er et nettverk for akuttavdelinger, akutteam og andre akuttenheter innen psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt for brukergrupper og forskningsmiljøer.

Styringsgruppen

Styringsgruppen er sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene, brukerorganisasjonene og Helsedirektoratet har observatør-status.

Samarbeidspartnere

Her vil det komme en oversikt over samarbeidspartnere etter hvert som slike avtaler inngås.

Organisering av nettverket

Akuttnettverket er finansiert ved øremerkede midler i statsbudsjettet. Helse og omsorsdepartementet har gjennom Helse Sør-øst lagt ansvaret for ledelse og drift...

Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) Akuttavdelinger for voksne, b) Akutteam for voksne og c) Akuttenhet/team for ungdom. I tillegg...

Akuttnettverkets formål

Nettverkets formål er å initiere og koordinere prosjekter og virksomhet innen fagutvikling, evaluering, forskning, kunnskapsspredning og kvalitetsforbedring i...

Akuttenheter i nettverket

Akuttnettverket har på samlingene bred deltakelse av helseforetak, akuttenheter, avdelinger, akutteam og brukerorganisasjoner

Om oss

Akuttnettverket er et nettverk for akuttavdelinger, akutteam og andre akuttenheter innen psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt for brukergrupper...