Nettverkssamlinger 2011

Nettverkssamling høst 2011

Ny samling i Akuttnettverket blir på Holmen Fjordhotell i Asker 24. og 25. oktober 2011.
Her fortsetter vi arbeidet med å beskrive god praksis i det...

Presentasjoner fra samlingen mai

Nettverkssamlingen i mai 2011 var tydelig et arbeidsseminar der det ble jobbet aktivt med prosjekter. Det ble en veksling mellom program i plenum og arbeid i...

2011

Arrangementer som ble gjennomført i 2011