Presentasjoner fra samlingen mai

Nettverkssamlingen i mai 2011 var tydelig et arbeidsseminar der det ble jobbet aktivt med prosjekter. Det ble en veksling mellom program i plenum og arbeid i parallellsesjoner. Organisert ut fra undergrupper av akuttpsykiatriske tjenester. Det var 180 deltakere tilstede på samlingen.

Hovedfokus på denne samlingen var akuttambulant virksomhet og en gjennomgang av anbefalingene for akutteam i Norge som Helsedirektoratet har gitt Akuttnettverket oppdrag om. Videre var det fokus på skjermingsprosjektet og hvordan lage gode driftsdata i parallellsesjonen for akuttpsykiatriske avdelinger. I undergruppen for akuttpsykiatriske ungdomsavdelinger var temaene alvorlig depresjon og suicidalproblematikk hos barn og unge, samt en gjennomgang av en tilknytningsbasert modell for hvordan man kan jobbe familieterapeutisk med ungdom også i en mer akutt fase.

Presentasjoner fra samlingen i plenum:

Kevin Heffernan: Developmenting critical components for CRHT
Kevin Heffernan: Implementing CRHT
Victor Grønstad: Presentasjon av utkast/anbefalinger for AAT
Ketil Hanssen-Bauer: Døgninnleggelser i akuttavdelinger for ungdom