Aktuelt 2022

Statusrapport Akuttpsykiatri 2021

Dette er den første statusrapporten om norsk akuttpsykiatri. Rapporten har til hensikt å kartlegge status og utviklingstrekk for fagfeltet.

Høstens samling i Akuttnettverket

24. og 25. oktober 2022
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Tema: Akutte tenester i psykisk helsevern – kvalitet og forbedring

Årsrapport KvIP 2021

I 2021 var 13 av totalt 17 BUP akutte enheter i Norge med i KvIP. Fra 2022 er det 15 deltakende enheter. Med pandemi og mange restriksjoner ble 2021 enda et...

Nettverkssamling, april 2022

Vi ønsker velkommen til samling i Akuttnettverket 25. og 26.april, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.
Tema: Akuttpsykiatri i søkelyset. Kan...