KvIP skal skrive bokkapittel om ansattes erfaringer med tvang i barne- og ungdomspsykiatrien

KvIP (Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern) har inngått en samarbeidsavtale med Nordlandsforskning og Mental helse Ungdom om å bidra til boken «Tvang – en bok om tvang og grenser i barne- og ungdomspsykiatrien».

Boken skal formidle lett forståelig informasjon om tvang til barn og unge som er innlagt i barne- og ungdomspsykiatrien. I tillegg vil boken være relevant for ulike helsefaglige yrkesgrupper og utdannelsen av disse, samt pårørende til barn og unge som er innlagt i psykiatrien.

KvIP har fått i oppgave å utforme ett av kapitlene til boken. Dette kapittelet skal formidle erfaringer og refleksjoner rundt bruk av tvang fra ansatte som jobber i BUP akutt-feltet. Ansattes erfaringer og refleksjoner vil formidles i form av frie tekster, dikt, tegninger og andre typer kreative bidrag innsendt av de ansatte selv.

KvIP er nå i gang med å samle inn bidrag og vil deretter starte utformingen av bokkapittelet i samarbeid med Voksne for Barn. Arbeidet med bokkapittelet vil fortsette utover våren 2023, og boken i sin helhet forventes ferdigstilt i desember 2024.