KvIP barn og unge

KVIP står for KValitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern. KVIP Barn og unge er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge. Vi benytter en prosessorientert kvalitetsforbedringsmetodikk for å fremme best mulig behandling, juridisk, faglig og etisk.

Aktiviteten ledes fra Akuttnettverket ved Akershus Universitetssykehus, avdeling for forskning og utvikling (FOU) v/ psykologspesialist Kari Lorentzen.

Arbeidet i nettverket finansieres for det meste av de deltakende enhetene selv, mens ledelsen og deler av kostnadene ved samlingene finansieres av Akuttnettverket.