Akutteam for voksne

Akuttenhet/team for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse enhetene har tre representanter i rådet i Akuttnettverket.

Rådsmedlemmer: 

  • Øyvind Watne, Overlege, Tiller DPS, Ambulant akutteam, St. Olavs hospital HF
  • Susanne Karlsen, enhentsleder Ambulant akutteam, Midt Troms, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 
  • Mowaz Asid, Psykologspesialist ved ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF


Akuttnettverket fikk høsten 2010 i oppdrag å utarbeide en rapport om ambulante akutteam. Denne rapporten ble omarbeidet av Helsedirektoratet og utgitt i 2014 som tillegg til Veileder IS- 1388 ”Distriktpsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen”.

Last den ned fra Helsedirektoratets nettsider.