rusmisbruk---mann

Rusbrukslidelser

Rusbrukslidelser er et samlebegrep som omhandler avhengighet og skadelig bruk av rusmidler. Dette inkluderer bruken av alkohol, medikamenter og narkotiske stoffer. Generelt ser man en høyere forekomst av alkoholbrukslidelser enn andre rusbrukslidelser i Norge.