Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) Akuttavdelinger for voksne, b) Akutteam for voksne og c) Akuttenhet/team for ungdom. I tillegg to representanter hver fra Mental Helse Norge, Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Voksne for Barn.

Leder

Johan Siqveland, forsker FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Sekreteriat

Bodil Skiaker, forskningskoordinator FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Akuttavdelinger for voksne:

Liv Rose Olderkjær Larsen, funksjonsleder Akuttpost Valen, Helse Fonna HF

Akutteam for voksne:

Øyvind Watne, overlege, Tiller DPS, Ambulant akutteam, St. Olavs hospital HF

Mowaz Asid, psykologspesialist ved ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF

Akuttenhet/team for ungdom:

Mental Helse Ungdom Norge:

Martine Antonsen     

Mental Helse Norge:

Gunn Helen Kristiansen

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP):

Voksne for barn:

Anders Skuterud

Oppdatert 16.12.2021