Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) Akuttavdelinger for voksne, b) Akutteam for voksne og c) Akuttenhet/team for ungdom. I tillegg to representanter hver fra Mental Helse Norge, Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Voksne for Barn.

Leder

Johan Siqveland, forsker FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Sekreteriat

Bodil Skiaker, forskningskoordinator FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Akuttavdelinger for voksne:

Kristina Norheim Lorentzen, overlege Døgnenheten i klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF 

Martin Farstad, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud sykehus, Sykehuset Innlandet HF

Kristoffer Bruset Ludvigsen, Psykologspesialist / Psykologfaglig rådgiver Akuttavdelingene, Klinikk for psykisk helse og Rus, Blakstad, Vestre Viken HF

Akutteam for voksne:

Mowaz Asid, Ass. Enhetsleder / Psykologspesialist ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF

Susanne Karlsen, Enhetsleder/behandler Ambulant akutt team, Senter for psykisk helse og rus Midt-Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Akuttenhet/team for ungdom:

Magnus Sjøstrand, psykologspesialist Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF

Helga Martine Ottesen, Enhetsleder BUP, Enhet for akutt, Sykehuset Innlandet HF

Mental Helse Ungdom Norge:

Martine Antonsen   

Mental Helse Norge:

Gunn Helen Kristiansen

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP):

Borghild Spiten Mathisen

Astrid Gytri

Voksne for Barn:

Maria del Carmen Myhre - Gomez Hegge

Alexander Skadberg

Oppdatert 14.02.2023