Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) Akuttavdelinger for voksne, b) Akutteam for voksne og c) Akuttenhet/team for ungdom. I tillegg to representanter hver fra Mental Helse Norge, Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Voksne for Barn.

Leder

  • Johan Siqveland, forsker FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Akuttavdelinger for voksne:

Akutteam for voksne:

Akuttenhet/team for ungdom:

Mental Helse Norge:

LPP:

Voksne for barn: