Materiell til besøk

Digitale KvIP besøkSe kildebildet

Besøkslunsj og møte mellom vertsenhet og besøksteam på besøksdagen vil foregå med Norsk Helsenett/Join.

 • Link: https://join.nhn.no
 • Møteroms-ID: 716175
 • Besøksleder vil få tilsendt PIN-koden til møterommet før besøk, slik at vedkommende blir møteromsvert. Vi kan bare bruke møterommet i Norsk Helsenett/Join til disse besøkene. 
 • Se brukerveiledning for Norsk Helsenett/Join her.
 • Ved tekniske problemer ta kontakt med:
  • IT support i eget helseforetak eller i egen organisasjon
  • Ahus sin Sykehuspartner på telefonnummer 32 81 52 85 (Åpningstider: 08:00-15:30)
  • Kundesenteret til Norsk Helsenett på telefonnummer 24 20 00 00

 

Intervuet mellom besøksteam og pasient/pårørende settes opp av vertsenhet og må foregå med videoløsningen Whereby eller i et sensitivt møterom i Norsk Helsenett/Join (vertsenhet må i så fall opprette et sensitivt møterom i Join og invitere deltakerne til dette selv).

 • Se informasjon om videokonferanseløsningen Whereby her.
 • Se brukerveiledning for Whereby laget av Akershus universitetssykehus her.
 • Se brukerveiledning for Norsk Helsenett/Join her.
 • Ved tekniske problemer, kan pasient/pårørende kontakte Ahus sin Sykehuspartner på telefonnummer: 32 81 52 85 (Åpningstider: 08:00-15:30).

 

Besøksplan 2021 - oversikt over besøk og besøksteam (sist oppdatert 26.10.2021)

Om digitale KvIP besøk

Dagsplan for digitalt KvIP besøk

Materiell til vertsenheten

(Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut)

KvIP standardsett 2021 - PDF til print

KvIP standardsett 2021 - Excel

Skjema for utfylling av opplysninger om enheten 

Informasjon og samtykke pasienter

Informasjon og samtykke pårørende

Informasjon om videkonferanseløsningene Whereby og Norsk Helsenett/Join (vedlegg til samtykker)

Informasjon om forberedelser

Materiell til besøksteam

(Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut)

Intervju med pasienter - word

Intervju med pårørende - word

Taushets- og lojalitetserklæring besøksteam

Tilleggsinformasjon til brukerrepresentant

Mal for skriving av digital besøksrapport

Tips for ledelse av digitale KvIP besøk

(Sist oppdatert 19.04.21)

 

Fysiske KvIP besøk

(Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut)

Materiell til vertsenheten

Forberedelse av selvevaluering og besøkdagen

KvIP standardsett 2021 - PDF til print

KvIP standardsett 2021 - Excel

Skjema for utfylling av opplysninger om enheten 

Om brukerrepresentant

Materiell til vertsenheten for utskrift og kopiering

Dagsplan for besøksdagen

Informasjon og samtykke pasienter

Informasjon og samtykke pårørende

Samtykke ansatte

Intervju med ansatte

Intervju med pasienter

Intervju med pårørende

Taushets- og lojalitetserklæring besøksteam

Materiell til besøksteam

Tips og råd til besøksleder

Tilleggsinformasjon til brukerrepresentant

Informasjon til besøksteam

Powerpoint-mal for oppsummerende tilbakemelding på besøksdagen

Mal for skriving av besøksrapport

(Sist oppdatert 01.03.2021)