Materiell til besøk

Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut

Digitale KvIP besøkSe kildebildet

Møtet mellom vertsenhet og besøksteam vil foregå med Skype for Buisness.

Man får tilsendt møteinvitasjon på epost. Hvis du ikke har en Skype for Business bruker, kan Skype for Business lastes ned som programvare eller app gratis i appstore/ google play til smarttelefon, nettbrett eller mac. Man kan også laste ned til PC.

 

Vi opplever at det er enklest å bli med i møtet via en smarttelefon. Prøv fra flere medier (mobil, nettbrett, pc) ved problemer. Med møteinvitasjonen blir man ledet til en lenke til å delta som gjest med eller uten profil.

 

Se brukerveiledning for nedlasting og bruk av Skype for Business programvare til Android/ Apple smarttelefon/ nettbrett her

Se brukerveiledning for nedlasting og bruk av Skype for Business programvare til Mac her

Se brukerveiledning for nedlasting og bruk av Skype for business web app til PC med Windows, og eventuelt Mac her. Erfaringer tilsier at det fungerer best å laste ned selve programvaren til Mac. 

 

Ved tekniske problemer - ta kontakt med IT support i eget helseforetak eller i egen organisasjon, eller kontakt Ahus sin Sykehuspartner på telefonnummer: 32 81 52 85 (Åpningstider: 08:00-15:30)

 

Intervuet mellom besøksteam og pasient/ pårørende vil foregå med videoløsningen Whereby.

Se informasjon om videokonferanseløsningen Whereby her.

Ved tekniske problemer, kan pasient/ pårørende kontakte Ahus sin Sykehuspartner på telefonnummer: 32 81 52 85 (Åpningstider: 08:00-15:30)

 

Besøksplan 2020 - oversikt over besøk og besøksteam

 

Om digitale KvIP besøk

Dagsplan for digitalt KvIP besøk

Materiell til vertsenheten

KvIP standardsett 2020 - pdf til print

KvIP standardsett 2020 - excel

Skjema for utfylling av opplysninger om enheten 

Informasjon og samtykke pasienter

Informasjon og samtykke pårørende

Informasjon om videkonferanseløsningen Whereby (vedlegg samtykker)

Informasjon om forberedelser

Materiell til besøksteam

Intervju med pasienter

Intervju med pårørende

Taushets- og lojalitetserklæring besøksteam

Tilleggsinformasjon til brukerrepresentant

Mal for skriving av digital besøksrapport

Tips for ledelse av digitale KvIP besøk

 

Ordinære KvIP besøk

Materiell til vertsenheten

Forberedelse av selvevaluering og besøkdagen

KvIP standardsett 2020 - pdf til print

KvIP standardsett 2020 - excel

Skjema for utfylling av opplysninger om enheten 

Om brukerrepresentant

Materiell til vertsenheten for utskrift og kopiering

Dagsplan for besøksdagen

Informasjon og samtykke pasienter

Informasjon og samtykke pårørende

Samtykke ansatte

Intervju med ansatte

Intervju med pasienter

Intervju med pårørende

Taushets- og lojalitetserklæring besøksteam

Materiell til besøksteam

Tips og råd til besøksleder

Tilleggsinformasjon til brukerrepresentant

Informasjon til besøksteam

Powerpoint-mal for oppsummerende tilbakemelding på besøksdagen

Mal for skriving av besøksrapport