Materiell fysiske besøk 2023

1. Besøkskabal 2023

Besøkskabal 2023 (sist oppdatert 30.01.23)

2. Digitale samtykkeskjemaer 2023

Samtykke til bruk av personopplysninger

Taushetserklæring

(oppdatert 06.12.2022)

3. Om besøk 

Dagsplan for fysiske besøk 2023

4. Materiell til vertsenheten (NB Ikke publisert for 2023 enda)

(Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut)

KvIP standardsett 2023 - PDF til print

KvIP standardsett 2023 - Excel til utfylling

Opplysninger om enheten 2023 - Excel til utfylling

Informasjon og samtykker pasienter fysiske besøk 2023

Informasjon og samtykke pårørende fysiske besøk 2023

Informasjon og samtykke ansatte fysiske besøk 2023

Informasjon om forberedelse av KvIP besøk 2022

(Oppdatert 15.09.22)

5. Materiell til besøksteam (NB ikke publisert for 2023 enda)

(Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut)

Intervju med pasienter - 2023

Intervju med pårørende - 2023

Intervju med ansatte - 2023

Tilleggsinformasjon til brukerrepresentant - 2022

Mal for skriving av fysisk besøksrapport 2023

PP mal for oppsummerende møte på besøksdagen fysisk besøk

Opplæring besøksledere - 2022

(Oppdatert 18.05.2022).