Behandling ved ambulante akutteam

Forskningsstudie 2015-2016 om utfall av behandling ved ambulante akutteam

Rapporten fra multisenterstudien om utfall av behandling ved akutteam 

1000 pasienter og 28 akutteam: Hvem er de, hva ble gjort og hvordan gikk det?
Les rapporten.

Rapporten presenterer resultater om brukere, behandlingen som er gitt, behandlingsutfall og brukertilfredshet.

Studiens mål har vært å fremskaffe kunnskap om utfall av behandling ved akutteam målt ved brukere og klinikere, samt brukernes beskrivelse av tilfredshet med tilbudet. I tillegg har studien fremskaffet kunnskap om betydningen av de viktigste elementene i teamenes praksis for utfall, pasienttilfredshet og videre bruk av helsetjenester. 1000 pasienter og 28 akutteam har deltatt. 

Studien er gjennomført av FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus i samarbeid med Akuttnettverket og de 28 akutteamene som har deltatt i studien.