Akuttnettverkets formål

Nettverkets formål er å initiere og koordinere prosjekter og virksomhet innen fagutvikling, evaluering, forskning, kunnskapsspredning og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatrien.

Akuttnettverket er et landsomfattende nettverk som eies av de regionale helseforetakene og drives for akuttpsykiatriske tjenester i psykisk helsevern. Formålet er kvalitetsforbedring i de akuttpsykiatriske tjenestene. Akuttnettverket består av akuttenheter (avdelinger/team) som meldes inn av foretak i psykisk helsevern, og av brukerorganisasjoner.