Aktuelt

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Suppleringsvalg til Rådet

Lyst til å delta i rådet for Akuttnettverket? Det er behov for ny kandidat i undergruppen Ungdom og undergruppen Akuttavdeling voksne.
Invitasjon om nominasjon...

Nye medlemmer i rådet

På nettverkssamlingen i oktober ble Sonja Grønås, St. Olavs Hospital valgt som nytt medlem i undergruppen Barn og unge og Åmund Fidjeland valgt til nytt medlem...

Deltakende enheter

Så godt som alle landets helseforetak deltar på akuttnettverkets samlinger.

Pilotprosjekt

I regi av Akuttnettverket er det startet to pilotprosjekter for kvalitetsutvikling etter mønster fra QNIC i Storbritannia

Nye medlemmer i rådet

Det var valg av nye medlemmer til rådet på nettverkssamlingen i oktober 2015. Velkommen til de nye - og takk til de gamle! 

Nominering til Rådet

Alle helseforetak er nå invitert til å nominere nye kandidater til medlem av rådet i Akuttnettverket. Stiller du til valg?