Ny fagartikkel: "Kultur, kropp og bevegelse – Supplerende behandlings- og aktivitetstilbud ved akutte døgnenheter i psykisk helsevern"

Jorunn M. Rørvik og Kari E. A. Lorentzen har publisert fagartikkel om prosjektet Kultur, kropp og bevegelse – kartlegging av supplerende behandlings- og aktivitetstilbud i Akuttnettverket.

Artikkelen gir et innblikk i aktiviteter og behandlinger ved 21 akuttenheter som involverer kunst, musikk, natur, fysisk aktivitet, kropp- og bevegelsesorienterte praksiser.

Artikkelen kan du lese her.