Akuttenhet/team barn og unge

Akuttenheter og akutteam for barn og ungdom har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse enhetene har tre representanter i rådet i Akuttnettverket.

Rådsmedlemmer fra undergruppen: 


Her gis informasjon om prosjekter, samlinger og annen informasjon som er aktuelt for akuttenheter for ungdom. Disse nettsidene vil utvikles i takt med det som skjer i nettverket.