Ressursbank for deltakerne

Her kan du finne og dele dokumenter i arbeidet med kvalitetsforbedring. Dokumentene som ligger tilgjengelig er godkjent til bruk av enhetene.

Informasjon til ansatte

Informasjonsprogram nyansatte (Sykehuset i Vestfold)

 

Maler og fraser knyttet til innskrivelse, utskrivelse, behandling og omsorg

Eksempel på kartlegging v/inntak til post (Helse Bergen)

Frase journal innkomst (Helse Bergen)

Frase tiltaksplan (Helse Bergen)

Mal TERMA/MAP grupper (Helse Bergen)

Mal miniteammøte (Helse Bergen)

Prosedyre for innleggelse (Sykehuset i Vestfold)

Sjekkliste ved ØH-vurderingssamtale (Vestre Viken)

Sjekkliste ved akuttinnleggelse (Vestre Viken)

 

Informasjon til pasienter/ pårørende om avd./ tilbudet

Eksempel på informasjon til pasienter og pårørende (samarbeid BUP akutt Ullevål, brukerråd Ullevål, Bergen og Bodø)

Eksempel på informasjon til pasienter (Helse Bergen)

Eksempel på informasjon til pårørende (Helse Bergen)

 

Brukermedvirkning, foreldregrupper, barneansvarlige

E-læring Brukermedvirkningens ABC (Kompetansebroen)

Beskrivelse av ulike tilbud (UK, Ahus)

 

Pakkeforløp

Forløpsskjema/ kodeoversikt pakkeforløp (døgn og poliklinikk) (BUP, Ahus)

 

Tvang

Prosedyre ettersamtale etter utøvelse av tvang (UPA, OUS)

Mal for evalueringssamtale etter tvang (Helse Bergen)

Experienced Coercion Scale (ECS) - spørreskjema Engelsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - instruksjoner Engelsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - spørreskjema Norsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - instruksjoner Norsk

 

Brukertilfredshet 

Spørreskjema brukertilfredshet pasient (UPA, OUS)

Spørreskjema brukertilfredshet foresatte (UPA, OUS)

Experience of Service Questionnaire (ESQ) barn-unge

Experience of Service Questionnaire (ESQ) foresatte

 

Handlingsplaner for kvalitetsforbedringsarbeid

Mal handlingsplan (FoU, Ahus)

 

Retningslinjer 

Eks. på retningslinje for mobilbruk fra en BUP akutt i England