Pilotprosjekt for kvalitetsstandarder i voksenpsykiatri

I regi av Akuttnettverket ble det i 2014 startet to pilotprosjekter for kvalitetsutvikling etter mønster fra QNIC i Storbritannia

Et av prosjektene var organisert som et kvalitetsnettverk for akuttavdelinger i psykisk helsevern barn og unge. Dette er nå blitt en fast aktivitet.

Det andre prosjektet omhandler tilsvarende for voksenpsykiatri. Dette prosjektet har som mål å prøve ut en modell for kvalitetsutvikling i enheter og team som arbeider i akutt psykisk helsevern ved hjelp av lærende nettverk.

Pilotprosjekt voksne:
Prosjektet som gjelder voksenpsykiatri ledes av psykiatrisk sykepleier Åmund Fidjeland, Sykehuset Østfold. Deltakende enheter er Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Fonna og Oslo universitetssykehus. 

Rapport - august 2017