Pilotprosjekt for kvalitetsstandarder i voksenpsykiatri

I regi av Akuttnettverket ble det i 2014 startet to pilotprosjekter for kvalitetsutvikling etter mønster fra QNIC i Storbritannia

Et av prosjektene var organisert som et kvalitetsnettverk for akuttavdelinger i psykisk helsevern barn og unge. Dette er nå blitt en fast aktivitet.

Det andre prosjektet omhandler tilsvarende for voksenpsykiatriske akuttavdelinger. 
Prosjektet som gjelder voksenpsykiatri ledes av psykiatrisk sykepleier Åmund Fidjeland, Sykehuset Østfold. Deltakende enheter er Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Fonna og Oslo universitetssykehus. 

Rapport - august 2017