Pilotprosjekt for kvalitetsstandarder

I regi av Akuttnettverket er det startet to pilotprosjekter for kvalitetsutvikling etter mønster fra QNIC i Storbritannia

Et av prosjektene er organisert som et kvalitetsnettverk for akuttavdelinger i psykisk helsevern barn og unge. Det andre prosjektet omhandler tilsvarende for voksenpsykiatri. Prosjektene har som mål å prøve ut en modell for kvalitetsutvikling i enheter og team som arbeider i akutt psykisk helsevern ved hjelp av lærende nettverk.

Pilotprosjekt voksne:
Prosjektet som gjelder voksenpsykiatri ledes av psykiatrisk sykepleier Åmund Fidjeland, Sykehuset Østfold. Deltakende enheter er Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Fonna og Oslo universitetssykehus. 

Rapport - august 2017


Pilotprosjekt barn og unge:
Prosjektet som gjelder akuttavdelinger for barn og unge er godt i gang. Det ledes av overlege, dr.med. Simon R. Wilkonson. Deltakende enheter er Helse Møre og Romsdal ved Sykehuset Ålesund, Sykehuset Østfold, St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Helse Fonna. Fra 2017 er også Universitetssykehuset Nord-Norge, Sykehuset i Vestfold og Helse Bergen med. 

Prosjektbeskrivelse - barn og unge

Årsrapport 2015
Årsrapport 2016
Årsrapport 2017