Aktuelt 2020

Webinar 1. desember 2020

1. desember 2020 arrangerte Akuttnettverket i samarbeid med Helsedirektoratet et webinar med mulighet for opptil 200 deltakere.

Kultur, kropp og bevegelse

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg skal Akuttnettverket kartlegge supplerende behandlings- og aktivitetstilbud ved...

Krisekonferansen 2020

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik inviterer til den 9. nasjonale krisekonferansen