Krisekonferansen 2020

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik inviterer til den 9. nasjonale krisekonferansen

Trykk her for mer informasjon om videokonferansen.