BUP akutte enheter i Norge

BUP akuttenheter i Norge

Helse Sør-Øst RHF

 

Sykehuset Innlandet HF

Seksjonsleder: Karl Jensen, [email protected], 62 58 18 14

Enhetsleder: Tor-Erland Baadshaug, [email protected], 62 58 16 95

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): 23229

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand/ km): ca 3,5 timer / 250 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 12 (Team akutt: 8, Team utredning og behandling: 4)

Antall akuttsenger per enhet: 8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja. Ambulant team som i allhovedsak følger opp ungdom etter utskrivelse

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUP Innlandet (Foto)

Til kartet

Akershus Universitetssykehus HF

Avdelingsleder: Morten Grøvli, [email protected], 41447587

Seksjonsleder:  Inger-Lise Olsen, [email protected], 924 35 097

Enhetsledere: Hanne Grimstad,[email protected], Thomas Blikshavn, [email protected], Nuria Sanchez, [email protected]

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): 42 000

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand/ km): 2,5 t/ 89 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Samme område (sykehuset), men separat beliggenhet/bygning

Antall sengeposter (akutt / ØH): 2

Antall senger: 14

Antall akuttsenger per enhet: 7

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja. Mobilt behandlingsteam (MOT)

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja

Til kartet

Sykehuset Telemark

Klinikksjef BUP (Barne og Ungdomsklinikken): Jon Gunnar Gausel, [email protected], 99463655

Avdelingsleder ABUP: Anne Kjendalen

Seksjonsleder: Annette Bø Jørgensen. [email protected], 92044274

Enhetsleder:

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Ca. 40 000           

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 200 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Voksen akutt psyiatri. Seksjon 19 og DPS-akutt

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 8

Antall senger: 8

Antall akuttsenger per enhet:  8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Til kartet

Sykehuset Østfold HF

Seksjonsleder: seksjonsleder Ragnhild Tranøy [email protected] Tlf: 69864143/99566450

Enhetsleder: Thomas Wilberg, [email protected], 971 02 364/ 69864130

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Ca. 62 000           

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 110 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 5

Antall senger: 10

Antall akuttsenger per enhet:  5

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  ja

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja

Til kartet

Sørlandet sykehus

Seksjonsleder: [email protected] tlf. 99 69 39 73

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 180 km

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  19 946 (2012)

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomsklinikken ABUP

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): svarer kun for egen avdeling

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet:  6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  ja

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: nei

Til kartet

Vestre Viken HF

Seksjonsleder: Andreas Anker Hvid/Vigdis Raad

Enhetsleder:

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Ca. 110 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 4-6 timer-ca 30mil

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Egen seksjon i Drammen for Øhjelp

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet:  1 - 2

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja

Til kartet

Helse Vest RHF

 

Helse Bergen

Seksjonsleder: Jarle Helgesen, [email protected]

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca. 98 923

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca. 100 km.

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, akuttpost

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger:  Ja

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1

Antall senger:  20

Antall akuttsenger per enhet:  14

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning : Ikke akutt ambulant, men ambulant team (planlegges intensivt ambulant team 2017).

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUS Bergen (Foto)

Til kartet

  

Helse Fonna

Seksjonsleder: Arnhild Lura, [email protected], 52732800

Enhetsleder: Georg Reinhardt, [email protected], 52732800

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 42.629, 18 kommuner

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca. 3,5 timer, ca. 175 km (inkl.ferge for noen)

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Ungdomspsykiatrisk post (UPP) / Barnepsykiatrisk post (BPP)

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 2

Antall senger:

Antall akuttsenger per enhet: 

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Felles mottak for alle BUP-ØH pasienter ved UPP

BUP Haugesund (Foto)

Til kartet

 

    

Helse Førde

Seksjonsleder: Frank Roger Kalstad, [email protected], 57838775

Enhetsleder: Toril Taklo, [email protected]

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 25 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 170 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Ungdomsposten for psykisk helsevern

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Eget bygg ved sjukehuset

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 1

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei. Innleggelse ved tvang blir sendt til Helse Bergen.

UPH Førde (Foto)

Til kartet

    

Stavanger Universitetssykehus

Seksjonsleder: Sengepost ungdom, seksjonsleder Asbjørn Lindland, [email protected] Sengepost barn, seksjonsleder Rita Hammerø, [email protected]

Enhetsleder: Avdelingssjef Lars Conrad Moe, [email protected]    

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 87 393 (april 2016)

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): Fra Hauge i Dalane til Stavanger 76 km. Reisetid ca 1 t 40 min.

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  K1, M1 og N1

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 16

Antall akuttsenger per enhet: 16

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning : Ja.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja.

BUPA Stavanger

Til kartet

Helse Midt-Norge RHF

 

Helse Møre og Romsdal HF

Seksjonsleder: avd.sjef Manuela Strauss, e-post: [email protected],  tel: 70167200

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca 60 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 4-5 timer (mange km og evt flere ferger), avhengig av døgntid/dag

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Døgnenhet Psykisk helsevern for barn og unge

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1

Antall senger: 8 + 2 (øhjelp+intermediærplasser)

Antall akuttsenger per enhet: 8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: ja, knyttet til alle 4 poliklinikker i fylke

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja.

Til kartet

Helse Nord Trøndelag

Seksjonsleder: Reid Henstein, (seksjonsleder) [email protected] 74098000

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca 30 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 300 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  BUP HNT, seksjon sengepost

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Ja – i en annen bygning

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 7

Antall akuttsenger per enhet: ca 50 %

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja - ikke definerte team

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei.

Til kartet

St. Olavs Hospital

Seksjonsleder: Seksjonsleder Sonja Grønås. Telefon: 9155 2819. 

e-postadresse:  [email protected]

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  65 600

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 120 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  BUP Lian Akuttenheten

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1 akutt 7-døgnspost med 6 senger -   Samarbeider i helgene og sammenslåingsperiode jul/påske/sommer med 5-døgns Utreding- og behandlingsenheten

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  Ja - et AAT tilbud på dagtid - temat er geogarfisk lagt sammen med BUP Lian Akuttpost og organisert under BUP Poliklnikk Lian

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Akuttmottak i sengeenheten

BUP LIan (Foto)

Til kartet

Helse Nord RHF

 

Finnmarkssykehuset

Vi har ingen enheter i Finnmark som tilbyr ø-hjelp til barn og unge.

Denne funksjonen ytes av UNN i Tromsø for Finnmarks befolkning.

Til kartet

Helgelandssykehuset

Har ikke Ø-hjelpstilbud, pasientene har akutt tilbud ved NLSH  HF, Nordlandssykehuset i Bodø.

Til kartet

Nordlandssykehuset HF

Seksjonsleder: Frode Hansen. Telefon 75 50 18 53. [email protected]

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  18098

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 522 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Akuttenhet for Ungdom, Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 6

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUP Nordlandssykehuset

Til kartet

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Seksjonsleder: Vibeke Stalsberg. Tlf. 77 75 57 00/66. [email protected]

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Troms,  Ofoten, Finnmark og Svalbard.

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 80 – 90 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 9

Antall akuttsenger per enhet: 4

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja      Til kartet                                 

Privat ideelt sykehus med driftsavtale med HSØ

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Nic Waals

Seksjonsleder: Klinikksjef [email protected]

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): Ca. 30 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca 30 min med offentlig transport

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Nic Waals Institutt, BUP poliklinikk vurderer ø-hjelp poliklinisk

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Samarbeidsavtale for barn og unge med OUS

Antall sengeposter (akutt / ØH): 0

Antall senger: 0

Antall akuttsenger per enhet:  0

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  Ja, vi har et ambulant team på 7-8 ansatte. Akuttvaktlag med alle leger og psykologer har grupper tilgjengelig for vurdering hver dag.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: nei

Lovisenberg Diakonale sykehus Nic Waals institutt - front (foto: lund-slaatto)

Til kartet