Fagstoff

Akuttnettverkets hjemmeside gir en oversikt over tilgjengelige bøker og artikler om akuttpsykiatri, nettsteder som inneholder aktuell informasjon og eventuelle andre ressurser. Ved å kontakte oss og foreslå informasjon vi bør ta med, kan du bidra til at også andre får vite om noe du vet.