Bokliste

Norske bøker
Stein Opjordsmoen Ilner (2012). Akuttpsykiatri. Gyldendal Akademisk
Boken gir en oppdatert fremstilling av de plutselig oppståtte situasjoner og psykiske lidelser som både primær- og spesialisthelsetjenesten stadig befatter seg med.

John E Berg, Per Håkon Eikeseth, Einar Johnsen, Asbjørn Restan (2007). Akuttpsykiatri for leger og sykepleiere. Hertervig forlag, Stavanger

Reidun Norvoll (2007). Det lukkede rom. Bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter. Doktorgradsarbeid. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Utenlandske bøker
M Dominic Beer, Stephen Pereira, Carol Paton (editors) (2008). Psychiatric intensive care. Second edition. Cambridge University Press, Cambridge.

Isable Clarke, Hannah Wilson (editors) (2009). Cognitive behaviour therapy for acute inpatient mental health units. Routledge, London.

Sonja Johnson, Justin Needle, Jonathan P Bindman, Graham Thornicroft (editors)(2008). Crisis resolution and home treatment in mental health. Cambridge University Press, Cambridge.

Lloyd I Sederer, Anthony J Rothschild (1997). Acute care psychiatry. Diagnosis & treatment. Williams & Wilkins, Baltimore.

WHO Collaborating Centre for Evidence in Mental Health Policy (2003). Acute inpatient psychiatric care. A source book. Second edition. Treatment Protocol Project. WHO Collaborating Centre for Evidence in Mental Health Policy, Darlinghurst, Australia. 

Joseph J Zealberg, Alberto B Santos, Jackie A Puckett (1996). Comprehensive emergency mental health care. Beardbooks, Washington DC.