bokomslag---sinnsykt---gunn-helen

Litteraturnytt: «Sinnssykt – tekster fra et brukerperspektiv»

Gunn Helen Kristiansen har gitt ut en bok, som er et samleverk av hennes mange bidrag i ulike tidsskrift.

Artiklene i boken tar utgangspunkt i hennes egen brukerkunnskap og erfaringskompetanse, og omhandler ulike tema innenfor psykisk helsevern.

Gunn Helen Kristiansen er tidligere bygningsingeniør og lærer. I de siste årene har hun blitt kjent som en verdifull erfaringsformidler for psykisk helse, og hun er aktiv i utvalg som Akuttnettverket. Hun har også vært leder for AURORA – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer.

Gunn Helen Kristiansen er først og fremst en kunnskapsformidler med innsikt og erfaring fra brukerperspektivet. Hun var prosjektleder, redaktør og bidragsyter til boka «Drøm i våken tilstand», som ble utgitt på Abstrakt forlag i 2013. Hun har også publisert en rekke artikler i blant annet Dagens Medisin, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Dialog og søkelyset.

Trykk her for å se bokanmeldelsen til boka «Drøm i våken tilstand». ​