Webinar 1. desember 2020

1. desember 2020 arrangerte Akuttnettverket i samarbeid med Helsedirektoratet et webinar med mulighet for opptil 200 deltakere.

Webinaret ble gjennomført med et flott oppmøte av Akuttnettverkets medlemmer. Temaene for webinaret var handlingsplanen for forebygging av selvmord, nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne og behandling med legemidler i psykoseretningslinjen.

Vi opplevde et stort engasjement fra deltakerne, med muligheter for faglige spørsmål og diskusjoner med foredragsholderne. 

Under finner du presentasjonene fra webinaret: