kultur,-kropp-og-bevegelse

Kultur, kropp og bevegelse

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg skal Akuttnettverket kartlegge supplerende behandlings- og aktivitetstilbud ved døgnpsykiatriske akuttenheter for barn, unge og voksne. Formålet er å få en oversikt over tilbud som involverer kunst, musikk, natur, kropp og bevegelse, og som kommer i tillegg til etablert samtaleterapi og medikamentell behandling.

Om kort tid vil mange døgnakutte enheter motta link til et spørreskjema på epost. Det er ønskelig at hver enhet fyller ut kun ett spørreskjema.

Spørsmålene vil omhandle hva enhetene per i dag har av supplerende behandlings- og aktivitetstilbud, hvordan tilbudet gjennomføres, tilbudets vurderte nytteverdi og hvorvidt selvmordsforebyggende sikringstiltak og smitteforebyggende tiltak i forbindelse med Covid-19 ansees å komme i konflikt med gjennomføring og initiering av supplerende tilbud.

Lokalt personvernombud (PVO) ved Ahus har vurdert at det ikke samles inn personopplysninger i prosjektet, og at personvernlovgivningen ikke kommer til anvendelse.

Hvis noen ikke skulle motta link til spørreskjema, men ønsker å delta; – ta kontakt med [email protected]

Velkommen til deltakelse!