Kronikk i Dagens Medisin: "Behandlingskapasiteten må styrkes i norsk akuttpsykiatri"

Aleksandra E. Isham, Lars Løvhaug, Johan Siqveland og Marianne Kvamsdahl ved Ahus og OUS har skrevet kronikk i Dagens Medisin.

I fjor høst utarbeidet en gruppe ansatte ved Ahus og OUS rapporten "Statusrapport Akuttpsykiatri" om statusen i norsk akuttpsykiatrisk døgnbehandling. Nå har de skrevet en kronikk i Dagens Medisin hvor de etterspør økt døgnbehandlingskapasitet og tilrettelegging av rammer og ressurser for å sikre ivaretakelsen av pasienter som trenger akutt hjelp. Artikkelen kan leses her.