Kronikk i Dagens Medisin: "Norge har svikta dei alvorlegaste psykisk sjuke"

Astrid Gytri, rådsmedlem i Akuttnettverket, har skrevet kronikk i Dagens Medisin.

I artikkelen stiller Astrid Gytri spørsmål ved behandlingstilbudene til personer med alvorlige psykiske lidelser, og etterspør en grundig gransking av egen praksis ved helseforetakene i Norge. Artikkelen kan leses her.