Den Norske Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Behov for prosjektmidler? Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober.

Les mer her.