Aktuelt

Høring om kvalitetsarbeid

Akuttnettverkets høring våren 2015 om kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket.

2015

Høringsprosessen, spørreundersøkelsen til tidligere deltakere og rapporten fra dette arbeidet er de viktigste hendelsene i 2015

Engasjement - skjermingsprosjekt

Det er lyst ut to engasjementstillinger i Akuttnettverket for arbeid med utvikling av kunnskapsbasert og mer pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i...

Publikasjoner

Informasjon om publikasjoner som er ugitt i regi av eller i samarbeid med Akuttnettverket. Foreløpig er dette primært publikasjoner fra Multisenterstudie av...

Artikkel om bruk av tvang

Siste artikkel som er publisert fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) er en artikkel om variasjon i bruk av tvang overfor 1214 pasienter som var innlagt...