simon-r-wilkonson

Kronikk i Dagens Medisin om bruk av institusjonsplasser i psykisk helsevern for barn og unge

Kronikken er skrevet av tidligere nettverksleder for Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern (KvIP), dr.med, FRCPsych, Simon R. Wilkinson.

"Norge har verdens beste dekning for behandling av psykiske vansker hos barn og ungdom. Dette bidrar til at vi i realiteten tåler en unyansert bruk av innleggelse. Ved å spisse inklusjonskriterier og prosesser rundt tilbakeføring til poliklinikkene, kan vi forbedre behandlingen og frigjøre ressurser."

Trykk her for å lese resten av saken.