Akuttpsykiatri på hjemmebane - pasientens.

Håndbok for ambulante akutteam.

Håndboken er skrevet av Liv Jerven som er enhetsleder for ambulant akuttenhet, DPS Elverum-Hamar. Håndboken er ment som en veileder i praktisk kompetnase for arbeid i ambulante akutteam.

Lenke til håndboken