kkb

Rapport fra prosjektet Kultur, kropp og bevegelse

Prosjektrapporten fra prosjektet har blitt publisert på Akuttnettverket sin hjemmeside.

Prosjektet kartla aktiviteter og behandlinger som involverer kunst, musikk, natur, fysisk aktivitet, kropp- og bevegelsesorienterte tilbud ved 21 akuttenheter for barn, unge og voksne i Akuttnettverket.

Prosjektet ga innblikk i et mangfold av supplerende behandlings- og aktivitetstilbud, og i hvilken grad selvmordsforebyggende og smitteforbyggende tiltak relatert til Covid-19 kommer i konflikt med tilbudene.

Trykk her for å lese rapporten