Nettverkssamling, april 2022

Vi ønsker velkommen til samling i Akuttnettverket 25. og 26.april, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.
Tema: Akuttpsykiatri i søkelyset. Kan samarbeidspartnere som politi, somatisk akuttmottak og AMK-sentral ha erfaringer som gjør at vi kan forbedre oss?

Akuttpsykiatriske tjenester får regelmessig mye medieomtale, særlig i forbindelse med dramatiske hendelser der psykiske helseproblemer synes å spille en rolle.

Vi har invitert sentrale samarbeidspartnere som politi, somatisk akuttmottak og AMK-sentral. Kan vi gjennom å høre deres erfaringer få tips til hvordan vi kan forbedre oss?

Når ting går dårlig blir vi ofte kritisert i media for å ha manglende sammenheng i tjenestene våre. Vi har derfor invitert en fra pressen som vil belyse dette.

En kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening den 09.02.22 har tittelen «Psykiatriens forventningskrise», og starter slik:

«Den norske debatten om psykisk helsevern avdekker stor avstand mellom forventninger og virkelighet. I somatikken godtar vi at sykdommer er kroniske og dødelige. Hvorfor gjelder ikke det i psykiatrien?»

På denne samlingen i Akuttnettverket lar vi andre aktører fortelle hvordan de opplever tjenestene. Kan vi med det videreutvikle og forbedre oss?

Program (sist oppdatert 7.4.22)

Praktiske opplysninger:

Vi starter kl. 10.00 mandag 25. april og avslutter etter lunsj kl. 14.00 tirsdag 26. april.

Samlingen holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen.

Det går shuttlebuss fra Oslo lufthavn til hotellet.

Prisinformasjon:

  • Helpensjon 25. og 26. april: Kr. 3 164. Dekker overnatting i enkeltrom, lunsj begge dager inkl. 1 flaske mineralvann samt middag mandag kveld.

  • Dagpakke: kr. 750 pr. dag. Dekker pausemat og lunsj inkl. 1 flaske mineralvann.

  • Middag mandag kveld: Kr. 677.  Bestilles eventuelt i tillegg til dagpakke mandag for de som deltar med dagpakker.

  • Ekstra overnatting i enkeltrom fra søndag til mandag: Kr. 988.

Det er ingen deltakeravgift utover hotellkostnader.