Måleskjema for skjerming

Avsluttende rapport

På Akuttnettverket sin samling i aptil 2019 ble den avsluttende rapporten fra prosjektet presentert av prosjektleder Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv og Espen Haugom.